චීනයේ කුන්මින් නිදහස් වෙළඳ කලාපයෙන් භාෂා රැසක නිල වෙබ් අඩවියක්

Read Time:13 Minute, 7 Second

චීනයේ කුන්මිං නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය චීන, ඉංග්‍රීසි, ලාඕ සහ මියන්මාර භාෂාවෙන්ගෙන් නිල වෙබ් අඩවියක් දියත් කර තිබේ. 

https://ftztime.kunming.cn ලෙස හැඳින්වෙන මෙම වෙබ් අඩවිය කුන්මිං නිදහස් වෙළද ප්‍රදේශය පිහිටුවීමේ තුන්වන සංවත්සරයට සමගාමීව 2022 අගෝස්තු 30 දින නිල වශයෙන් දියත් කරන ලදී.

මෙහි “FTZ Time” යන විදේශීය තීරුව ලාඕ ප්‍රධාන ධාරාවේ පුවත්පත් සහ ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිය විසින් එකවර ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

එය කුන්මින් නිදහස් වෙළද ප්‍රදේශය සඳහා ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නව මාර්ගයක් බවට පත් වූ අතර චීනය දකුණට විවෘත වීමේ කතාව පැවසීමට නව මාදිලියක් විය.

යුනාන් විවෘත කිරීමේ ඉදිරියෙන්ම සිටින කුන්මිං ප්‍රදේශය ලාඕසයේ භූගෝලීය වාසිය, චීන-ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම සහ චීනය දකුණට විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සක්‍රීයව භාවිතා කරයි.

ලාඕසය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, එය ලාඕසයේ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල කුන්මිං ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රියත්වය සහ බලපෑම තවදුරටත් පුළුල් කරමින් ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදන ප්‍රවර්ධන උත්සවය “FTZ Time” දියත් කිරීමට ලාඕසය, මියන්මාරය, කාම්බෝජය, ශ්‍රී ලංකාව සහ අනෙකුත් රටවල මාධ්‍ය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.

කුන්මිං ප්‍රදේශයේ හඬ විවිධ භාෂාවලින්

2019 දී කුන්මින් නිදහස් ප්‍රදේශය ස්ථාපිත කළ දා සිට, කුන්මිං ප්‍රදේශයේ කතාව වඩාත් හොඳින් පැවසීමට සහ කුන්මිං ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිරූපය පෙන්වීමට අඛණ්ඩව ගවේෂණය කර ඇත.

2020 දී, එය පිහිටුවීමේ පළමු සංවත්සරයේදී, කුන්මින් නිදහස් වෙළද ප්‍රදේශ නිල වෙබ් අඩවිය චීන, ඉංග්‍රීසි සහ මියන්මාර භාෂාවෙන් දියත් කළ අතර, Facebook, Twitter සහ YouTube හි නිල ගිණුම් විවෘත කළේය. එහි වර්ධනයන්, නවෝත්පාදන අවස්ථා, ජයග්‍රහණ, විදේශ ප්‍රතිපත්ති සහ කුන්මින් සහ යුන්නාන් හි සුන්දරත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම් චීන, ඉංග්‍රීසි සහ මියන්මාර භාෂාවෙන් පළ කර ඇත. භාෂා තුනකින් ප්‍රවර්ධන කිරීමේ නව මාදිලිය යුනාන් පළාතේ පුරෝගාමී වන අතර, කුන්මිං ප්‍රදේශයේ සත්‍ය, බහු-මාන සහ පරිදර්ශක දසුනක් ලොවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

2022 මැයි මාසයේදී, කුන්මින් නිදහස් වෙළද කලාපය සිය ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදන නාලිකාව නවීකරණය කර එහි නිල වෙබ් අඩවිය ලාඕ භාෂාවෙන් දියත් කරන ලදී.

එමඟින් කුන්මින් නිදහස් වෙළද කලාපය චීන, ඉංග්‍රීසි, මියන්මාර සහ ලාඕ භාෂාවෙන් වෙබ් අඩවියක් හිමි චීනයේ පළමු නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය බවට පත් කළේය.

මෙම දියත් කිරීම ලාඕ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යවල පුළුල් අවධානයට ලක්ව ඇත. ලාඕ මහජන විප්ලවවාදී පක්ෂයේ නිල සංවිධානය වන Pasaxon, China’s First යන මාතෘකාවෙන් ලිපියක් පළ කළේය.

චීනයේ කුන්මිං නිදහස් වෙළද ප්‍රදේශයේ නිල වෙබ් අඩවිය ලාඕ භාෂාවෙන් දියත් කරමින් පැවසුවේ, “ලාඕ භාෂාවෙන් නිල වෙබ් අඩවිය දියත් කිරීම කුන්මිං ප්‍රදේශයට ලාඕසයේ භූගෝලීය වාසි සහ පූර්ණ ප්‍රයෝජනය සඳහා නව්‍ය මාර්ගයක් වී චීනය දකුණට විවෘත වීමේ අවස්ථාව උදා කර ඇති බවයි.

කුන්මිං ප්‍රදේශයේ නව ප්‍රතිරූපය පෙන්වීමට නව වෙබ් අඩවියක්

කුන්මින් නිදහස් වෙළද ප්‍රදේශය විවෘත කිරීමේ තුන්වන සංවත්සරය දිනයේදී, කුන්මින් නිදහස් වෙළද කලාප වෙබ් අඩවිය නැවතත් නවෝත්පාදනය කර, නිල වශයෙන් “FTZ Time” වෙබ් අඩවිය දියත් කළේය. එය කුන්මිං ප්‍රදේශයට ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය සහ ලෝකය සමඟ සංස්කෘතික හුවමාරුව දියුණු කිරීමට නව්‍ය සහ ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රමයකි.

“FTZ Time” වෙබ් අඩවිය අන්තර්ගතයෙන් සහ නව තත්වයන්ගෙන් පොහොසත් ය. එම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ කුන්මින් ප්‍රදේශයේ උසස් තත්ත්වයේ සංවර්ධනය සහ සියලු පැතිවලින් සහ කෝණවලින් දැවැන්ත ව්‍යාපාරික අවස්ථා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පින්තූර, පෙළ සහ වීඩියෝ ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් කරයි. එම වෙබ් අඩවිය කොටස් හතරකින් සමන්විත වේ. ඒ, Discover FTZ, News, Overseas Vision සහ Media Platforms යනුවෙනි.

ජාතික උපාය මාර්ගය, යුනාන් පළාතේ අවස්ථා, කලාප හතරේ ඒකාබද්ධ සංවර්ධනය සහ ඒකාබද්ධ කිරීම හඳුන්වා දීමෙන්, Discover FTZ, චීනය විසින් යුනාන් සහ අනෙකුත් දේශසීමා ප්‍රදේශවල නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාප පිහිටුවීමේ අරමුණ සහ වැදගත්කම මෙන්ම කුන්මිං ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන ඉලක්ක සහ ප්‍රමුඛතා විස්තර කරයි.

ලාඕ භාෂාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, කුන්මිං ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා විදේශයන්හි පෙන්වීමට චීන, ඉංග්‍රීසි, ලාඕ සහ මියන්මාර භාෂාවෙන් අදාළ පුවත් යාවත්කාලීන කරයි.

Overseas Vision විසින් ලාඕසය, මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ වෙනත් රටවල පුවත්පත් සහ ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද “FTZ Time” තීරුව මෙන්ම, කුන්මින් ප්‍රදේශයෙහි මෑත ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීමට විදේශිකයන්ට හොඳම වේදිකාව වන Facebook සහ Twitter හි පළ කිරීම් ද පෙන්වයි.

මාධ්‍ය වේදිකාවන් නිල WeChat ගිණුම්, Facebook, Twitter සහ YouTube වැනි කුන්මින් හි සියලුම මාධ්‍ය වේදිකා ප්‍රදර්ශනය කරයි.

“FTZ Time” වෙබ් අඩවියට තත්‍ය කාලීන පරිවර්තනය සහ චීන-ලාඕ, චීන-ඉංග්‍රීසි සහ චීන-බුරුම යන භාෂා සංසන්දනය කළ හැක. වෙබ් අඩවිය පරිගණක සහ ජංගම පර්යන්තවලට ද අනුවර්තනය වන අතර, වෙබ් අඩවිය පිරික්සීමේදී සහ තොරතුරු ලබා ගැනීමේදී දේශීය සහ විදේශීය ජාලකරුවන්ට සැලකිය යුතු ලෙස පහසුකම් සපයයි.

කුන්මිං ප්‍රදේශයේ නව තත්වයන් පැවසීමට විදේශීය තීරුවක්

චීනය සහ ලාඕසය සැමවිටම මිත්‍රශීලී අසල්වැසියන් වන අතර සමාන සංකල්ප බෙදාහදා ගනී. චීන-ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම සහ RCEP නිල වශයෙන් බලාත්මක වීමත් සමග, චීන-ලාඕස සහයෝගීතාවය සංවර්ධනය සඳහා නව අවස්ථා උදාකර දී ඇත.

2022 මැයි 30 වන දින, කුන්මිං විසින් Xishuangbanna හි මොහාන් නගරයට Xishuangbanna සමඟ එක්ව ජාත්‍යන්තර වරාය නගරයක් ඉදිකිරීමට නිල වශයෙන් නියම කරන ලද අතර, කුන්මින් චීනයේ “මායිම් රේඛාවක්” සහිත පළමු පළාත් අගනුවර බවට පත් කළේය.

චීනයේ කුන්මිං ප්‍රදේශ නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය, කුන්මිං ආර්ථික හා තාක්ෂණික සංවර්ධන කලාපය, කුන්මිං නිදහස් වෙළඳ කලාපය සහ මොහාන්-බොටෙන් ආර්ථික සහයෝගීතා කලාපය යන “කලාප හතරේ” ප්‍රතිපත්ති ගොඩනැගීමේ වාසි ඵලදායි ලෙස ඉටු කළ හැකිය.

ලාඕසයේ භූගෝලීය වාසිය සහ උසස් තත්ත්වයේ ඉදිරි පිම්මක්-ඉදිරි සංවර්ධනයක් ලබා ගැනීමට සහ FTZs පිළිබඳ කතාව හොඳින් පැවසීමට, කුන්මින් ප්‍රදේශ ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදන ප්‍රවර්ධන ඉසව්ව “FTZ Time” දියත් කිරීමට ලාඕසයේ Pasaxon සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි. ලාඕසයේ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල කුන්මිං ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රියත්වය සහ බලපෑම තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, චීනය දකුණට විවෘත වීම පිළිබඳ නව තත්වයන් පවසමින් බහුවිධ ක්ෂේත්‍රවල චීන-ලාඕස සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවනු ඇත.

FTZ Time යන තේමාව සමඟින්, වසර තුනකට පෙර එය පිහිටුවීමේ සිට කුන්මින් ප්‍රදේශ ජයග්‍රහණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. කලාප හතරේ ඒකාබද්ධ සංවර්ධනයේ සංවර්ධන සැලැස්ම – චීනයේ කුන්මින් ප්‍රදේශ නියමු නිදහස් වෙළඳ කලාපය, කුන්මින් ආර්ථික හා තාක්ෂණික සංවර්ධන කලාපය, කුන්මිං නිදහස් වෙළඳ කලාපය, සහ මොහාන්-බොටෙන් ආර්ථික සහයෝගිතා කලාපය, මෙන්ම චීන-ලාඕස දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම සහ RCEP නිල වශයෙන් බලාත්මක වීම වැනි උණුසුම් මාතෘකා පිළිබඳව චීන-ලාඕස සහයෝගීතාවය යටතේ කුන්මිං ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය සඳහා ඇති නව අවස්ථා ගැන සාකච්ඡා කිරීමට චීනයේ සහ ලාඕසයේ ප්‍රවීණයන් සහ ව්‍යවසායකයින් කිහිප දෙනෙකුට ආරාධනා කෙරේ.

Kunming Information Hub හි බහුභාෂා අභිසාරී මාධ්‍ය සම්පත මත විශ්වාසය තබමින්, කුන්මින් ප්‍රදේශය ලාඕසයේ Pasaxon සමඟ සහයෝගයෙන් “FTZ Time” තීරුව Pasaxon පුවත්පතේ පළ කරයි. මීට අමතරව, කුන්මින් ප්‍රදේශය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මියන්මාරය, කාම්බෝජය සහ ශ්‍රී ලංකාව වැනි දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියානු රටවල මාධ්‍ය කිහිපයක් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත. විදේශීය පුවත්පත්, වෙබ් අඩවි සහ සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා කුන්මින්හි බලපෑම පුළුල් කරයි.

කුන්මින් නිදහස් වෙළද කලාපය පිහිටුවීමේ තුන්වන සංවත්සරයේදී, “FTZ Time” වෙබ් අඩවිය නිල වශයෙන් දියත් කිරීම සහ කුන්මින් ප්‍රදේශය විසින් “FTZ Time” ප්‍රවර්ධනය ලාඕසයේ භූගෝලීය වාසිය සහ චීනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව සක්‍රියව භාවිතා කරමින් කුන්මින් ප්‍රදේශය හි නවෝත්පාදනයන් දක්වයි. එහි ප්‍රවර්ධන ආකෘතිය යටතේ භාෂා හතරකින් ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය සඳහා නව ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි. ඒ අනුව කුන්මින් ප්‍රදේශ “1+3+N” ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදන රටාවක් (බහුභාෂා වෙබ් අඩවියක්, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා 3ක් සහ විදේශීය තීරු කිහිපයක්) පිහිටුවා ඇත. එය ප්‍රදේශයෙහි සත්‍ය, බහු-මාන සහ පරිදර්ශක දසුනක් ඉදිරිපත් කිරීමට හිතකර වේ. ලෝකයට සහ “දකුණට විවෘත කිරීම සහ සහයෝගීතාව ගැඹුරු කිරීම” පිළිබඳ නව පරිච්ඡේදයක් විවෘත කිරීමට කුන්මින් ප්‍රදේශයට උපකාර කරයි.

අනාගතයේදී, කුන්මින් ප්‍රදේශයේ විවෘත කිරීම් සහ ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ මට්ටමකට සහ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකට ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නව ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ගවේෂණය කරනු ඇති අතර, විවෘත කිරීමේ නවෝත්පාදන, ආයතනික නවෝත්පාදන සහ කාර්මික නවෝත්පාදනයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහ පුරෝගාමී ක්ෂේත්‍රයක් බවට පත්වීමට උත්සාහ කරනු ඇත. ඒ අනුව කුන්මින් ප්‍රදේශය ඉදිරියේදී “දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාව සඳහා ප්‍රභාවත් මධ්‍යස්ථානයක්” “කලාපීය ජාත්‍යන්තර මධ්‍යම නගරයක්” සහ “උසස් ප්‍රමිතිය සහ උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රදේශයක්” බවට පත් වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

About Post Author

Staff Writer

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post සඳමතට තවත් මෙහෙයුමක්
Next post ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයක්