ජැකලින් මුදල් විශුද්ධිකරණයට විත්තිකාරියක් වෙයි

කොන්මන් සුකේෂ් චන්ද්‍රසේකර්ට එරෙහි ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 200 ක මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුවේ චූදිතයකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් රංගන ශිල්පිනී ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් නම් කර තිබේ. ඒ...