ඇමෙරිකාවේ ආසාදිත ලක්ෂ 19ක් – මරණ 109,143 පසු කරමින්

නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 110,000 සීමාවට ළඟාවෙමින් තිබේ. ජෝන්ස් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ දත්තවලට අනුව අද (06) උදෑසන එම අගය...