ස්විස් නිලධාරිනිය අත්අඩංගුවට ගන්නැයි නීතිපතිගෙන් උපදෙස්

රජය අපහසුතාවයට පත්කිරීමේ අරමුණින් අසත්‍ය තොරුතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේ චෝදනාවට, පැහැරගැනීමට ලක් වූ බව කියන ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නීතිපතිවරයා...