රත්නපුරට මහ වැසි-බලංගොඩ ජලයෙන් යටවේ

ගතවූ පැය 24 තුලදී වැඩිම වර්ෂාපතනය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටිනවා. එය මිලි මිටර් 193.3 ලෙස සදහන්   එමෙන්ම...