මගුරු ගඟ හරහා යමින් සිටි තරුණ අඹු සැමි යුවළක් ඔරුව පෙරළී අතුරුදන්

ඔරුවකින් මගුරු ගඟ හරහා යමින් සිටි තරුණ අඹු සැමි යුවළක් අද(23) ඔරුව පෙරළී අතුරුදන්ව ඇතැයි බුලත්සිංහල පොලිසිය පවසයි. මෙසේ අතුරුදන්ව ඇත්තේ බදුරලිය, මෝල්කාව පදිංචිව සිටි, බුලත්සිංහල...