ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 69 වැනි සංවත්සරය සමරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 69 වැනි සංවත්සරය අදට යෙදී තිබේ. රට වට බැඳි රන් පවුරක් තේමාවෙන් සිලෝන් රෝයල් නේවී පිහිටවූයේ 1950 දෙසැම්බර් 9 වැනිදායි. 1972...