“හක්කපටස්” ආහාරයට ගත් ඇතින්නකගේ ඔබ නො ඇසූ ක්‍රියාවක්

ඇතින්නක් සිටගෙන සිටි ඉරියව්වෙන් ම මරණයට පත් වූ පුවතක් කේරළයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඇය ඉතා ම දරුණු ආකාරයේ මරණයකට තමයි මුහුණ දී තිබුණේ. ඇය 'හක්කපටස්' සහිත...

කොම්පඤ්ඤවීදිය ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල්ගොඩනැගිල්ලකින් වැටී විදේශිකයකු මරුට

කොම්පඤ්ඤවීදිය ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල් ගොඩනැගිල්ලක 33 වැනි මහලින් වැටී  විදේශිකයකු මරැට. කොම්පඤ්ඤවීදිය යුනියන් පෙදෙසේ ප‍්‍රධාන පෙළේ හෝටල් ගොඩනැගිල්ලක 33 වැනි මහලින් වැටී  විදේශිකයකු අද (11)...