රුසියාවට වසර 4 ක ක්‍රීඩා තහනමක්

අන්තර් ජාතික තහනම් උත්තේජක පාලන ආයතනය රුසියාවට වසර 4 ක ක්‍රීඩා තහනමක් පනවා තිබේ. එම ආයතනයේ විධායක කමිටුව ඊයේ මෙම තීරණයට එළඹියේ ස්විට්සර්ලන්තයේ පැවති රැස්වීමකදීය....