පානදුර පොලිසියෙන් අතුරුදන් වූ ගිනි අවි අකුරැස්සෙන් හමුවේ

මීට මාස කිහිපයකට  පෙර පානදුර උතුර පොලිසියෙන් අතුරුදන්ව තිබු ටී -56 වර්ගයේ ගිවි අවි  දෙක  අකුරැස්සෙන් සොයාගත් බව පොලිස්  මාධ්‍ය  ප්‍රකාශක  පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර ...