පළාත් රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත තද වැසි

දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ දැනට පවතින වැසි තත්ත්වය නිරිතදිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වයන් දිවයින හරහා ස්ථාපිතව ඇති බැවින්  ඉදිරි දින කිහිපයේදීත් වැසි පවතිනු ඇතැයි අපේ්ක්ෂා කරන බව...

රත්නපුරට මහ වැසි-බලංගොඩ ජලයෙන් යටවේ

ගතවූ පැය 24 තුලදී වැඩිම වර්ෂාපතනය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තාවී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටිනවා. එය මිලි මිටර් 193.3 ලෙස සදහන්   එමෙන්ම...