හෙරොයින් ළඟ තබාගෙන වරදකරු වූ ගඩාෆිට මරණ දඬුවම

හෙරොයින් ළඟ තබාගෙන වරදකරු වූ මොහොමඩ් ගඩාෆිට කොළඹ මහාධිකරණය මරණ දඬුවම නියම කරයි. හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 43.44 ක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ මොහොමඩ් ගඩාෆිට...