“හක්කපටස්” ආහාරයට ගත් ඇතින්නකගේ ඔබ නො ඇසූ ක්‍රියාවක්

ඇතින්නක් සිටගෙන සිටි ඉරියව්වෙන් ම මරණයට පත් වූ පුවතක් කේරළයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඇය ඉතා ම දරුණු ආකාරයේ මරණයකට තමයි මුහුණ දී තිබුණේ. ඇය 'හක්කපටස්' සහිත...

ඉන්දීය නාවික හමුදාවෙන් නවීන ප්‍රහාරක සබ්මැරීනයක්

ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ස්කෝපියන් වර්ගයේ ප්‍රහාරක සබ්මැරීනය හඳුන්වාදීමේ උත්සවය පසුගියදා මුම්බායි නගරයේදී පැවත්විණි. ප්‍රංශ ස්කෝපියන් මාදිලියට අනුව නිමවා ඇති සබ්මැරීනය මීටර් 67.5ක දිගකින් යුත් අතර එහි...