සිවාජිලිංගම්- ශ්‍රීකාන්තන් නව දේශපාලන ගමනකට

ටෙලෝ සංවිධානයෙන් ඉවත්ව ගිය සාමාජිකයින්ගෙන් සැදුම් ලත් නව පක්ෂයක් ඉදිරි මැතිවරණ සදහා  ගොඩනගන බව එම්.කේ.සිවාජිලිංගම් පවසයි. එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් වශයෙන් ටෙලෝ සංවිධානයේ සභාපතීත්වයෙන් ඉල්ලා...