සුමිත් රත්නායකගේ “රංකොල්ලා” පූර්ව ප්‍රචාරක පටය අන්තර්ජාලයට

රංගන ශිල්පි සුමිත් රත්නායගේ ප්‍රථම සිනමා නිර්මාණය වන "රං කොල්ලා" පූර්ව ප්‍රචාරක පටය ඊයේ (5) අන්තර්ජාලයට මුදා හැරිණ. ජයලත් මනෝරත්න, අයිරංගනී සේරසිංහ, චාන්දනී සෙනෙවිරත්න, ගීතා කාන්ති ජයකොඩි,...