සමකාලීන මාධ්‍යවේදීන්ගේ පරාධීන ගතියක් පේනවා – අචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ

චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලියේ සිංහල සේවයේ උපදේශක මාධ්‍යවේදී සුගත් රත්නායක මහතා විසින් රචිත “තොරතුරු විප්ලවය හා ප්‍රවෘත්ති” කෘතිය එළි දැක්වීමේ උත්සවයේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල‍යේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ ...