චීනයෙන් තවත් නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් 9ක්

චීනයේ  ෂින්ජියැන් පළාතෙන් නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් 9 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අනුව ඊයේ දිනයේදී චීනයෙන් නව ආසාදිතයන් 14 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඉන් ආසාදිතයන්...