පාකිස්ථානයේ හිටපු ජනපතිට මරණ දඬුවම

පාකිස්ථානයේ හිටපු ජනපති පර්වේස් මුෂාරෆ්ට ලාහෝර් නුවර, විශේෂ මහාධිකරණය මරණ දඬුවම නියම කර ඇත.පර්වේස් මුෂාරෆ් මහතා 76 වන වියේ පසුවෙයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම හා...