මහ රැජිනගේ දේහයට ජනපති අවසන් ගෞරව දක්වයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලන්ඩනයේ වෙස්මිනිස්ටර් ඇබේ වෙත ගොස් විශේෂ අමුත්තන් සඳහා සකසා ඇති පීඨිකාවේදී දෙවැනි එලිසබෙත් මහ රැජනගේ දේහයට  අවසන් ගෞරවය පුද කර තිබේ....