තරුණ නායකත්වයකට ක්‍රියාකරන්න අවස්ථාව ලබාදීම මගේ අරමුණයි- රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් තුළින් තරුණ නායකත්වයකට ක්‍රියාකරන්න අවස්ථාව ලබාදීම තම අරමුණ බව එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (14) ගාල්ලේ දි පැවසීය. “ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් තුළින් තරුණ...

කැලණි විහාරයේ දායක සභා සභාපති ධුරයෙන් අගමැති ඉවත් කිරීමට අනුමැතිය

කැලණිය රජමහා විහාරයේ දායක සභාවේ සභාපති ධුරයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත් කිරීමට එහි දායක සභාවේ බහුතර අනුමැතිය හිමිව තිබේ. ඒ සදහා අද පස්වරුවේ අනුමැතිය...