ස්විස් තානාපති සේවිකාව ලබන 30 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

අත්අඩංගුවට ගත් ස්විස් තානාපති සේවිකාව ලබන 30 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. ඒ ,පැහැරගත් බව පැවසූ තානාපති සේවිකාව ඊයේ ( 16) අපරාධ පරීක්ෂණ...