අයහපත් කාලගුණයෙන් දිස්ත්‍රික්ක හයක ජනතාවට පීඩා

දින කිහිපයක සිට බලපා ඇති තද වැසි, සුළං හා අකුණු අනතුරු හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක හයක ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි. පවුල් 556 කට...